Create your table

Privacy Policy

Via onze website, onze diensten, worden persoonsgegevens verwerkt. Wij achten daarbij een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

– Wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

– Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

– Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

– Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

– Wij, in onze rol van verwerker, alleen de persoonsgegevens verwerken voor het door de klant/opdrachtgever aangewezen doel en met de door klant gekozen middelen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

 

Welke gegevens heeft Urban Creative van mij?

Om onze website, diensten, werkzaamheden en producten te kunnen aanbieden verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevensgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

– voor- en achternamen;

– adresgegevens;

– bank/betaal-gegevens;

– e-mailadressen;

– telefoonnummers.

 

Waarom heeft Urban Creative mijn gegevens nodig?

Wij verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij hiervoor op voorhand uw toestemming hebben verkregen.

 

Gebruik van onze diensten, werkzaamheden & producten

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, werkzaamheden en producten is het noodzakelijk dat u ons persoonsgegevens verstrekt. Wij verwerken deze persoonsgegevens dan voor de volgende doeleinden:

– voor de uitvoering van de overeenkomst;

– voor marketingcommunicatie, zoals nieuwsbrieven die voor u van belang kunnen zijn;

– voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de    website en/of om de website te analyseren en te verbeteren.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

– de uitvoering van een overeenkomst;

– het voldoen aan een wettelijke verplichting;

– gerechtvaardigd belang;

– uw toestemming.

Deze persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om onze diensten, werkzaamheden en producten te kunnen leveren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

 

Formulieren en nieuwsbrief

De website bevat formulieren die u kunt gebruiken voor het aanvragen van een offerte of om met ons in contact te komen over verschillende onderwerpen.

De persoonsgegevens die u ons via deze formulieren verstrekt, bewaren wij zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek.

Wij bieden ook een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze diensten, werkzaamheden, producten en activiteiten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

 

Sollicitatieprocedure

Wij verzamelen en verwerken gegevens van sollicitanten ten behoeve van de sollicitatieprocedure rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte CV’s /via derden partijen/email.

Uw persoonsgegevens worden dan uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd indien u helaas de baan niet heeft gekregen. Indien wij uw toestemming hebben om de gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat er wellicht in de toekomst nog passende functies vrij komen, zal deze termijn een jaar zijn.

 

Kan ik mijn toestemming intrekken?

Indien een verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan bent u gerechtigd deze te allen tijde in te trekken (zonder terugwerkende kracht). Neem daarvoor contact met ons op via onderstaande gegevens.

Urban Creative B.V.

Aluminiumstraat 10-6

2718 RA Zoetermeer

info@urbancreative.eu

Jerry  : +31-(0)6-12515890

Frank : +31-(0)6-48780547

Wanneer u uw toestemming intrekt, betekent dit dat wij uw gegevens uit ons systeem verwijderen indien er geen andere rechtsgrond bestaat om deze te bewaren.

 

Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

Wij maken alleen – indien noodzakelijk – gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten, werkzaamheden en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij altijd passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. Het verkopen van uw gegevens gebeurt nooit.

Bij de uitvoering van onze diensten, werkzaamheden en activiteiten maken wij gebruik van de navolgende derde partijen met wie wij mogelijk uw persoonsgegevens delen:

– Hosting partijen;

– Partij voor de facturering;

– Partij voor de sales;

– Partij voor inkoop van materialen;

– Partij voor inkoop van producten;

– Partij voor de offerte verzending en ondertekening

Doorgifte van de persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie, gebeurt slechts naar landen die conform de relevante wetgeving een passend beschermingsniveau bieden voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld het US/EU Privacy Shield.

 

Zorgt Urban Creative dat mijn gegevens beschermd zijn?

Urban Creative heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Deze maatregelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

– Urban Creative zorgt dat haar netwerkverbindingen beveiligd zijn (SSL);

– Personeel en derden zijn verplicht tot geheimhouding;

– Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen;

– Terugkerende PEN testen;

– Encryptie;

– Back-ups;

– Personeel wordt getraind rondom privacy;

– Strikt wachtwoordbeleid

Voor meer informatie over onze beveiliging kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen.

 

Maakt Urban Creative gebruik van Cookies?

Urban Creative maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Via onze website worden ook cookies geplaatst via de Analytics dienst van het bedrijf Google. Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De privacy van de bezoekers aan onze website wordt gerespecteerd door al onze werknemers. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van uw gegevensopslag, en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

 

Kan deze privacyverklaring gewijzigd worden?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Geldt deze verklaring ook voor websites waar ik via de website van Urban Creative terecht  kom?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wat zijn mijn privacy rechten?

U heeft de volgende privacy rechten:

– Het recht om uw persoonsgegevens in te zien;

– Het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen;

– Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen;

– Het recht om een gegevensexport op te vragen van uw persoonsgegevens (die u zelf aan ons heeft verstrekt);

– Het recht om correctie of aanvulling (in plaats van “beperking”?) van uw persoonsgegevens te vragen (gemotiveerd);

– Het recht om bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken (gemotiveerd).

 

Verzoek indienen

Een verzoek kunt u indienen via de onderstaande gegevens.

Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren. Wij verzoeken u daarom om uw identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. Zorg dat uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt en vermeld erbij dat het om een kopie gaat. Tevens dient u in uw verzoek te vermelden op basis van welke grond u het verzoek indient.

 

Kan ik een klacht indienen?

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan gaan wij hier graag met u over in gesprek. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht over een onjuiste verwerking van uw persoonsgegevens  bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe kan ik Urban Creative bereiken?


Voor vragen of verzoeken over deze privacyverklaring of over uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Urban Creative B.V.

Aluminiumstraat 10-6

2718 RA Zoetermeer

info@urbancreative.eu

Jerry  : +31-(0)6-12515890

Frank : +31-(0)6-48780547

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 2 mei 2023.